Ostali objekti

V zadnjih letih smo zgradili tudi kar nekaj kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami (Sv. Ana, Sv. Trije Kralji).

Prav tako smo gradili vodohrane v okolici Ljutomera.

Image
Image
Image
Image