Gradnja industrijskih / poslovnih objektov

Poleg skladišč in proizvodnih prostorov smo zgradili tudi več poslovnih objektov.

Namenjeni so gostinski ali trgovski dejavnosti, raznim ostalim storitvam, pogrebni dejavnosti, za potrebe lokalne skupnosti (vaški domovi, šole, telovadnice) itd.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image