O podjetju

Z vami od 1984

Začetki segajo v leto 1984. Dejavnost je zajemala manjša gradbena in krovska dela. Gradili smo predvsem stanovanjske hiše in manjše kmetijske objekte. Bili smo trije. Po letu 1989 sem povečal obseg zaposlenih in obrtno dovoljenje razširil v splošno gradbeno in krovsko dejavnost.

V začetku devetdesetih sem na Sveti Ani odprl manjšo betonarno za mešanje betonov. Zaradi vse večjih potreb po tovrstnih storitvah sem leta 1999 v Lenartu zgradil betonarno z večjimi zmogljivostmi. Objekt prejšnje betonarne sem preoblikoval v proizvodno enoto za izdelovanje betonskih izdelkov. Obrat je deloval še naslednjih 15 let, v letu 2015 pa je bil dokončno zaprt.

Z leti smo pridobili veliko gradbenih izkušenj, zaposlil sem strokovnjake na gradbenem področju in imamo stalen krog pogodbenih delavcev in kooperantov, zato lahko danes prevzamemo in uspešno izvedemo tudi najzahtevnejša gradbena dela, kar mi je s podelitvijo priznanja za enega najuspešnejših podjetnikov leta 2001 v Sloveniji priznala tudi Agencija za poslovne raziskave iz Ljubljane.

Naš zaščitni znak je postala tudi gradnja stanovanj za trg. Od leta 2004 naprej smo v uporabo družinam in posameznikom predali več kot 70 stanovanj v Benediktu, Lenartu, v Segovcih in na Sv. Ani.

V zadnjih letih smo se lotili tudi projektov izgradnje kanalizacijskega omrežja v občinah Sv. Ana, Benedikt in pri Gorišnici.

Razširjena gradbena dejavnost je prinesla tudi večjo količino gradbenih odpadkov, ki jih je bilo potrebno ustrezno odložiti. Zato smo v družinskem podjetju Bernjak gradbeništvo d.o.o. odprli zbirno-predelovalni center v Lenartu.

Tako smo, upamo, pripomogli tudi k večji ozaveščenosti ostalih stanovskih kolegov in lokalnega prebivalstva, da odpadki ne sodijo na divja odlagališča, temveč na urejeno deponijo.